Om oss

Åmotsdalen Gard er et prosjekt under utvikling, hvor vi ønsker å invitere gjester og besøkende til aktiviteter og opplevelser i unike omgivelser.

Bygningene i tunet er fra rundt midten av syttenhundretallet, og skal restaureres og settes i stand til ulike formål. Naturen og dalen i seg selv gir de vakreste rammer til alt fra zipline i høyden, til turer langs stier og i høyden. Etter hvert vil vi ha plasser for overnatting og aktiviteter for store og små. Ta kontakt med oss eller ta turen.
Velkommen til gards!

drengstuggu

Vår historie

Fra 1620 var Åmotsdalen Gard drevet av Iver fra Gissinger, den første nedtegnede i rekken av hardtarbeidende gårdbrukere på gården. Livet var hardt i fjelldalen, med kronglete sti og kløvveg fra nærmeste nabogård nesten en kilometer unna. Garden ble fra gammelt av regnet som rik på ressurser. Selv om sola var borte mellom midten av oktober og slutten av februar så var det tidlig vår i Åmotsdalen.

Gården lå godt plassert i sørvendt terreng, med verdifull kornjord og bekker med rikelig tilgang på kvernvatn. I tillegg beitemarkene på dalens nordside og gode slåtteenger på sørsiden. Veien til gården var fra tidligere av en sti eller kløvveg i bratt terreng, og selv i dag er Åmotsdalen bare tilgjengelig til fots men nå langs den nye vegtraseen bygd siste halvdel av 1800.

Åmotsdalen Gard ble til slutt nedlagt og fraflyttet, og gårdsbygningene ble kun benyttet som feriebolig. Jorden ble drevet av nabogårdene, til slått og beite. Etter 18 år, i 2012 ble garden solgt, og nå er den under restaurering og utvikling til det som skal bli kombinert bolig, turistgård og aktivitetssenter. Bygningene skal igjen reise seg i sin prakt, og naturen som rammer inn gården og dalen som er av en slik art at sjelen får ro, skal bli en del av et aktivitetstilbud. Selv om gården ikke er ferdig restaurert, så ønsker dagens eier å dele naturen, omgivelsene og roen i dalen med så mange som mulig.

En av eierne av Åmotsdalen Gard på 1700-tallet, Lars Rise, var en ivrig jeger og fjellets mann. Han er opphavet til de mange Lars-navnene i Snøhettaområdet, som for eksempel Larstind, Larstjønnin og Larsståggån.